Waar vraag ik een NUFFIC evaluatie aan?

NUFFIC waardering van je masterdiploma Voor de duur van de 30%-regeling dient te worden voldaan aan het minimum belastbaar jaarsalaris. Voor 2023 is het minimum salarisniveau EUR 41.954 (na berekening 30% regeling). Dit bedrag verandert elk jaar en elk jaar dient het belastbaar loon minimaal dit bedrag te zijn. Een verlaagd salarisniveau (voor 2023: 31.891 […]

Kan de 30%-regeling worden toegepast in een periode van ‘garden leave’?

Garden leave (ontslag/schorsing/inactiviteit) Garden leave beschrijft de praktijk waarbij een werknemer die een baan verlaat (nadat hij ontslag heeft genomen of anderszins zijn of haar dienstverband heeft beëindigd) de instructie krijgt om tijdens de opzegtermijn weg te blijven van het werk, terwijl de werknemer nog steeds op de loonlijst blijft staan. Als een werknemer is […]

Heb ik recht op de 30%-regeling bij eerder verblijf in Nederland?

Eerder verblijf in Nederland mag in mindering worden gebracht op de maximale duur van de 30%-regeling. Het hangt af van de duur en het doel van uw vorige verblijf. Artikel 10ef 1. Indien de ingekomen werknemer voor aanvang van zijn dienstverband bij de Nederlandse werkgever in Nederland werkzaam is of is geweest, wordt de duur van […]

Wat is een 30% addendum bij de arbeidsovereenkomst en is dit verplicht?

Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor de 30%-regeling. Bij gebruik van de 30%-regeling ruilt de ingekomen werknemer maximaal 30% van het oorspronkelijke loon in voor een belastingvrije vergoeding. Het oorspronkelijk overeengekomen loon wordt verlaagd met de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%. Werkgever en werknemer moeten akkoord gaan met deze vermindering (volgens het arbeidsrecht) in […]

Welke instituten worden beschouwd als aangewezen onderzoeksinstelling?

De volgende lijst geeft een overzicht welke instituten tot wetenschapsinstituten zijn benoemd: Openbare universiteiten van Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Maastricht en HeerlenSbijzondere universiteiten:Amsterdam, de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijsNijmegen, de Stichting Katholieke UniversiteitTilburg, de Stichting Katholieke Universiteit BrabantOpenbare Graduate Schools:Hogeschool DeventerHogeschool LeeuwardenHogeschool VelpGemeentelijke Hogeschool AmsterdamSpeciale Graduate Schools: Alkmaarde Stichting voor […]

Welke instituten worden beschouwd als aangewezen medische instituten?

Doet een werknemer wetenschappelijk onderzoek bij een aangewezen onderzoeksinstelling, of is de werknemer arts in opleiding tot specialist, dan kan de werknemer altijd gebruik maken van de 30%-regeling en geldt er geen salarisgrens. Werknemers werkzaam als arts in opleiding tot specialist bij een opleidingsinstituut aangewezen door de volgende aanstelling medische instellingen: De MedischSpecialistenRegistratieCommissie De Sociale […]

Wanneer is een school een internationale school of een school met een internationale afdeling?

Schoolkosten voor kinderen van de werknemer kunnen naast de 30%-regeling onbelast worden vergoed. Er is geen maximumbedrag aan scholingskosten van toepassing, dus in principe kunnen alle scholingskosten belastingvrij worden vergoed. De enige voorwaarde is dat de kosten alleen kunnen worden vergoed bij scholing op een internationale school of een school met een internationale afdeling. Daarbij […]

Welke kosten worden beschouwd als extraterritoriale kosten?

Op grond van de Nederlandse belastingwetgeving kunnen extraterritoriale kosten belastingvrij worden vergoed. Een werkgever heeft de mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden of de 30%-regeling toe te passen als aan alle voorwaarden is voldaan. Als de werkgever de werkelijke extraterritoriale kosten wil vergoeden, moet de werknemer deze redelijkerwijs gemaakte kosten aannemelijk maken. De […]

Wat gebeurt er als ik van werkgever verander?

De 30%-regeling van de werknemer is gekoppeld aan de werkgever. Alleen de op de 30%-beschikkingsbrief genoemde Nederlandse werkgever mag de 30%-regeling in de loonlijst verwerken. Als de werknemer van werkgever verandert, moet de 30%-regeling opnieuw aangevraagd worden voor de resterende duur van de reeds toegekende 30%-regeling. Let op: er mag maximaal 3 maanden zitten tussen […]