Valkuilen 30%-regeling in payroll

De 30%-regeling is een belastingvoordeel voor werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Wij gaan in dit artikel niet in op de reguliere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, maar op een aantal belangrijke aandachtspunten bij de toepassing van de 30%-regeling. Hieronder vind je […]