Is de 30%-regeling van toepassing bij een werknemer die remote werkt vanuit een ander land dan Nederland

De 30%-regeling kan alleen worden toegepast over loon dat belast is in Nederland en verloont wordt via een Nederlandse salarisadministratie. Remote werken kan gevolgen hebben voor belastingen en sociale zekerheid voor werknemer en werkgever.