Is de 30%-regeling van toepassing op een ontslaguitkering?

De 30%-regeling kan niet worden toegepast op een ontslaguitkering, omdat deze niet onder inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking valt. Een ontslaguitkering wordt beschouwd als een tegemoetkoming voor het wegvallen van toekomstig inkomen en/of pensioen. Hoewel het bedrag gebaseerd is op arbeid die in het verleden is verricht en gerelateerd is aan het arbeidsverleden bij die werkgever, is het niet specifiek gebaseerd op recent verrichte arbeid en kan de ontslagvergoeding dus niet worden meegerekend als inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. Als gevolg hiervan is de 30%-regeling niet van toepassing op ontslaguitkeringen.