Is er een minimum verblijf in Nederland nodig om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling?

Nee, er is geen minimum verblijf vereist om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling. Als er sprake is van een Nederlandse werkgever en de werknemer werkt in Nederland bij een Nederlandse werkgever, dan kan de werknemer profiteren van de 30%-regeling als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat geldt ook voor mensen die geen woonplaats in Nederland hebben (buitenlandse belastingplichtigen).

Er geldt alleen een maximale looptijd van de 30%-regeling. De 30%-regeling kan worden verleend voor een periode van maximaal 5 jaar (vroeger was dit langer). Eerdere verblijven in Nederland kunnen van deze maximale termijn worden afgetrokken.