Kan de 30%-regeling worden toegepast in een periode van ‘garden leave’?

Garden leave (ontslag/schorsing/inactiviteit)

Garden leave beschrijft de praktijk waarbij een werknemer die een baan verlaat (nadat hij ontslag heeft genomen of anderszins zijn of haar dienstverband heeft beëindigd) de instructie krijgt om tijdens de opzegtermijn weg te blijven van het werk, terwijl de werknemer nog steeds op de loonlijst blijft staan.

Als een werknemer is geschorst of vrijgesteld van arbeid tot het einde van zijn dienstverband, maar het salaris behoudt, mag gedurende de periode van inactiviteit geen gebruik meer worden gemaakt van de 30%-regeling voor deze werknemer.
De 30%-regeling eindigt direct op de eerste dag van het garden leave. Het maakt niet uit dat de officiële arbeidsovereenkomst nog niet is geëindigd.

De werknemer verliest in principe het recht op de 30%-regeling per de eerste dag van het garden leave. Vindt de werknemer echter binnen 3 maanden een nieuwe baan, dan kunnen de nieuwe werkgever en werknemer een nieuwe 30%-regeling aanvragen voor de resterende looptijd (mits de werknemer nog aan alle voorwaarden voldoet).