Kan ik de 30%-regeling aanvragen als mijn werknemer studeerde in Nederland?

Als de werknemer tijdens de studie in Nederland woonde en studeerde en aansluitend daarna een baan vindt, kun deze werknemer in principe niet worden beschouwd als geworven uit het buitenland (dat is een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan).

Als de werknemer echter tijdelijk in Nederland was (door bijvoorbeeld een tijdelijk studentenvisum als jij van buiten de EU komt), komt de werknemer misschien nog wel in aanmerking voor de 30%-regeling. Laat dit in dergelijke gevallen altijd onderzoeken om te voorkomen dat de werknemer er later achter komt, wellicht wel recht te hebben en ontevreden is.

In dat geval moet de werknemerkunnen aantonen dat er tijdens de studie geen sprake was van inwonerschap in Nederland en dat het middelpunt van het persoonlijke en economische leven buiten Nederland lag. Elke situatie is anders en er moet een zaak met bewijs worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Verder dient ook aan alle overige voorwaarden te worden voldaan. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort verzoeken, dus neem contact met ons op als u onze hulp nodig heeft.

Iemand die naar Nederland is gekomen om te promoveren en binnen 1 jaar na afronding van de promotie een baan heeft gevonden, wordt ook beschouwd als aangeworven vanuit het buitenland.