Kan ik gebruik maken van de 30%-regeling?

De 30%-regeling is een zeer voordelige regeling, maar helaas niet van toepassing op iedereen die in Nederland komt werken. Er moet aan de volgende verplichte voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden

  • Er is sprake van betaald werk in Nederland bij een Nederlandse werkgever.
  • Er is sprake van specifieke expertise die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • De werknemer is van buiten Nederland aangeworven.
  • Werkgever en werknemer dienen samen een aanvraag voor de 30%-regeling in.

Specifieke expertise

Er is sprake van een specifieke expertise als er voldaan wordt aan een salariscriterium. Dit salariscriterium is afhankelijk van de leeftijd van een persoon.
Een werknemer, komt in aanmerking als het salaris, exclusief het voordeel van de 30%-regeling, hoger is dan de volgende ondergrens:

€ 41.954 in 2023
€ 39.467 in 2022
€ 38.961 in 2021

Om het maximale voordeel van de 30%-regeling te behalen dient iemand, ouder dan 30 jaar, dus het volgende bruto salaris te ontvangen:

€ 59.934 in 2023
€ 56.381 in 2022
€ 55.659 in 2021

Voor iemand jonger dan 30 jaar, met een Nederlands masterdiploma (of een gelijkwaardige titel in een ander land), geldt een lager salariscriterium. Het salaris, exclusief het heffingsvrij vermogen in Nederland, dient meer te zijn dan:

€ 31.891 in 2023
€ 30.001 in 2022
€ 29.616 in 2021

Om het maximale voordeel van de 30%-regeling te behalen dient iemand, jonger dan 30 jaar, dus het volgende bruto salaris te ontvangen:

€ 45.559 in 2023
€ 42.859 in 2022
€ 42.309 in 2021

Voor iemand die wetenschappelijk onderzoek doet bij een aangewezen onderzoeksinstelling, of arts in opleiding tot specialist, geldt er geen salarisgrens.

Buiten Nederland aangeworven

Deze voorwaarde houdt in dat een werknemer in de 24 maanden voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Iemand die in België of Luxemburg heeft gewoond, voldoet niet aan deze voorwaarden, en ook niet aan bepaalde delen van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Als iemand tijdens de aanwerving in het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao of Sint Maarten) woonde, wordt dit ook beschouwd als geworven uit het buitenland.

De werknemer dient zelf met bewijsstukken te kunnen aantonen dat er sprake is geweest van wonen in het buitenland.