Mag de 30%-regeling lager zijn dan 30%?

Het voordeel van de 30%-regeling is maximaal 30%, maar kan ook minder zijn. 

Dit kunnen wij als volgt toelichten. Het salariscriterium is een minimaal belastbaar loon van € 41.954 (bij meer dan 30 jaar en in 2023). Deze € 41.954 komt overeen met 70% van het totale inkomen indien de 30%-regeling wordt gemaximaliseerd (30%). Met andere woorden, als u een brutoloon zou verdienen van € 59.934 en een uitkering van 30% van € 17.980, dan zou de belastbare basis precies het minimum van € 41.954 zijn.

Is het totale brutoloonpakket (inclusief bonus, vakantiegeld etc.) lager dan € 59.934, dan is het voordeel van de 30%-regeling lager dan 30%. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Bruto salaris per maand: € 4.000 (geen andere inkomsten, noch vakantiegeld)

Jaarsalaris: € 48.000 (12 * € 4.000)

Salariscriterium: € 41.954 (minimaal belastbaar salaris)

Maximale uitkering 30% regeling: € 6.046  (€ 48.000 – € 41.954)

Werkelijk percentage 30% regeling: 12,60% (€ 6.046 / € 48.000)

Als u in ons voorbeeld 30% aftrek van het belastbare loon zou toepassen op de Euro 48.000,- zou dat resulteren in een belastbaar inkomen van Euro 33.600. Aangezien dit het belastbare loon onder de minimumgrens zou brengen, is dit niet toegestaan. Om die reden is een berekening van een pro rata voordeel nodig. De salarisadministratie maakt deze berekeningen in de meeste gevallen op.

Indien hulp nodig is bij dergelijke berekeningen of u de salarisadministratie wel eens wil laten controleren of de 30%-regeling correct is verwerkt, neem dan gerust contact op voor onze 30% payroll scan.