Waar vraag ik een NUFFIC evaluatie aan?

NUFFIC waardering van je masterdiploma

Voor de duur van de 30%-regeling dient te worden voldaan aan het minimum belastbaar jaarsalaris. Voor 2023 is het minimum salarisniveau EUR 41.954 (na berekening 30% regeling). Dit bedrag verandert elk jaar en elk jaar dient het belastbaar loon minimaal dit bedrag te zijn. Een verlaagd salarisniveau (voor 2023: 31.891 na 30% regeling) kan van toepassing zijn wanneer je jonger bent dan 30 en in het bezit bent van een masterdiploma. Zodra je 30 wordt, moet voor de verdere duur van de 30%-regeling aan het normale salarisniveau worden voldaan.

Met betrekking tot het verlaagde salarisniveau: als het masterdiploma buiten Nederland is afgegeven, kan de Nederlandse belastingdienst om een aanvullende waardering van het diploma vragen om te controleren of het diploma gelijk (of hoger) is aan een masterdiploma in Nederland . De evaluatie moet worden gedaan door de NUFFIC. Voor meer informatie verwijzen wij naar de volgende website: https://idw.nl/diploma-waardering.html .