Wat als de werknemer een tijdelijk contract heeft?

U kunt de 30%-regeling samen met een werknemer aanvragen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Als de werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling, wordt deze voor de maximale duur van 5 jaar toegekend. Aangezien de 30%-beschikking gekoppeld is aan het dienstverband, bestaat er na afloop van het dienstverband in principe geen recht meer op de 30%-regeling.

De uitkering van de 30%-regeling stopt automatisch wanneer het dienstverband stopt, ook als de duur van de toegekende 30%-regeling nog niet is afgelopen. In de meeste gevallen zal de werknemer in dat geval van werkgever veranderen en de 30%-regeling overdragen.