Wat gebeurt er als ik van werkgever verander?

De 30%-regeling van de werknemer is gekoppeld aan de werkgever. Alleen de op de 30%-beschikkingsbrief genoemde Nederlandse werkgever mag de 30%-regeling in de loonlijst verwerken.

Als de werknemer van werkgever verandert, moet de 30%-regeling opnieuw aangevraagd worden voor de resterende duur van de reeds toegekende 30%-regeling. Let op: er mag maximaal 3 maanden zitten tussen het einde van het dienstverband bij de vorige Nederlandse werkgever en het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe Nederlandse werkgever. Indien deze periode langer is dan 3 maanden, wordt de 30%-regeling niet meer toegekend.

Verandert een werknemer (formeel) van werkgever binnen een organisatie of via een fusie/overname, dan kan het zijn dat de werknemer en werkgever opnieuw de 30%-regeling moeten aanvragen. Als de onderneming voor de loonheffing een SGI is, is dit in sommige gevallen niet nodig.