Wat is een 30% addendum bij de arbeidsovereenkomst en is dit verplicht?

Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor de 30%-regeling. Bij gebruik van de 30%-regeling ruilt de ingekomen werknemer maximaal 30% van het oorspronkelijke loon in voor een belastingvrije vergoeding. Het oorspronkelijk overeengekomen loon wordt verlaagd met de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%. Werkgever en werknemer moeten akkoord gaan met deze vermindering (volgens het arbeidsrecht) in een contract. Dit kan bijvoorbeeld middels een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Indien u een template van een addendum voor de 30% -regeling nodig heeft, neemt u dan even contact met ons op.