Wat zijn de voordelen van de 30%-regeling?

Hoger netto loon of lagere werkgeverslasten

De 30%-regeling is een zeer voordelige regeling en zorgt voor een hoger netto salaris, doordat maximaal 30% van het salaris van een werknemer belastingvrij betaald mag worden. De 30%-regeling wordt voor maximaal 5 jaar toegekend.

Zowel binnenlandse als buitenlandse belastingplichtigen kunnen profiteren van de 30%-regeling als zij aan de voorwaarden voldoen. Indien de werkgever besluit de werknemer een netto gegarandeerd salaris uit te betalen, kan de werkgever kosten besparen door de lagere werkgeverslasten.

Minder belasting op vermogen

Iemand die fiscaal als inwoner van Nederland wordt gezien, noemen wij ook wel een binnenlands belastingplichtige. Een binnenlands belastingplichtige van Nederland is in principe belastover het wereldinkomen volgens het Nederlandse belastingstelsel (box 1, 2 en 3). Indien de 30%-regeling wordt toegekend, kan een binnenlands belastingplichtige ervoor opteren als gedeeltelijk buitenlands belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor wordt de belastingplichtige behandelt als buitenlands belastingplichtige belast in box 2 en box 3 en is hierdoor vrijgesteld van vermogensbelasting (behalve voor Nederlandse vastgoedbeleggingen, niet zijnde het hoofdverblijf).

Eenvoudig rijbewijs omwisselen – geen examen nodig

Tot slot is er nog een voordeel dat vooral een praktisch voordeel is. Iemand die in Nederland komt wonen en werken met een buitenlands rijbewijs, mag slechts een beperkte tijd in Nederland rijden (in de meeste gevallen maximaal 6 maanden met een geldig buitenlands rijbewijs). Na die periode is het in de meeste gevallen verplicht een Nederlands rijexamen af te leggen om een Nederlands rijbewijs te krijgen. Indien iemand de 30%-regeling krijgt toegekend, is het echter mogelijk om het buitenlandse rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs zonder rijexamen. Dit geldt ook voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven als de houder van de 30%-regeling. Dit bespaart tijd en geld voor de belastingplichtige en de partner.