Welke instituten worden beschouwd als aangewezen onderzoeksinstelling?

De volgende lijst geeft een overzicht welke instituten tot wetenschapsinstituten zijn benoemd:

Openbare universiteiten van Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Maastricht en Heerlen
Sbijzondere universiteiten:
Amsterdam, de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs
Nijmegen, de Stichting Katholieke Universiteit
Tilburg, de Stichting Katholieke Universiteit Brabant
Openbare Graduate Schools:
Hogeschool Deventer
Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Velp
Gemeentelijke Hogeschool Amsterdam
Speciale Graduate Schools:

Alkmaar
de Stichting voor Hoger Beroepsonderwijs Noordelijk Noord-Holland

Amsterdam
de Stichting Hogeschool Amsterdam
de Stichting voor de Protestanten Christelijke en de Rooms-Katholieke lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland
de Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
de Vereniging Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving

Arnhem

de Stichting hogeschool voor de Kunsten Arnhem
de Stichting Gelderse Hogescholen

Breda

de Stichting Hogescholen Westen Midden Brabant
de Stichting Hogeschool voor Toerisme en Verkeer

Delft

de Stichting Agrarische Hogeschool van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité

Diemen

de Stichting voor Protestanten-Christelijk en Kamers- Katholiek hoger onderwijs te Amsterdam

Doetinchem

de Stichting PABO ‘Oost-Gelderland’

Driebergen

de Stichting Akademie ‘de Horst’

Dronten

de Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond

Ede

de Stichting voor Protestanten Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag

Eindhoven

de Hogeschool Eindhoven, de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland
de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, de St. Hoger Onderwijs Zuid-Nederland
de Stichting Katholieke Hogeschool voor Pedagogisch Onderwijs ‘Hemelrijken’voor Eindhoven en omgeving
de Stichting akademie Industriële Vormgeving

Emmen

de Stichting Hoger Onderwijs Groningen

Enschede

de Stichting Academie voor Kunst en Industrie ‘Oost-Nederland’
de Stichting Hogeschool Enschede

Gouda

de Stichting Scholengemeenschap op Reformatorische grondslag ‘De Driestar’

s-Gravenhage

de Stichting Christelijk Hoger Beroepsonderwijs ‘Rijn-Delfland’
de Stichting Haagse Hogeschool
de Stichting Horecaf Hotelschool

de Stichting Koninklijke Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans

Groningen

de Stichting Hoger Onderwijs Groningen

Haarlem

de Stichting Hogeschool Haarlem

Heerlen

de Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Limburg

Helmond

de Stichting ‘De Kempel’

Hengelo

de Stichting Katholieke Opleidingen voor Onderwijsgevenden in Noord-Oost Nederland

s-Hertogenbosch

de Stichting Hogeschool voor Beroepsonderwijs ‘s-Hertogenbosch
de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond
de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland

Kampen

de Stichting Christelijke Hogeschool voor de Kunsten ‘Constantijn Huygens’

Leeuwarden

de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
de Stichting Christelijk Hoger (beroeps-) onderwijs in Noord-Nederland

Leiden

de Stichting Leidse Hogeschool voor Beroepsonderwijs

Maastricht

de Stichting Hogeschool Maastricht

Roermond

de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland

Rotterdam

de Stichting Hogeschool Rotterdam e.o.
de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs
de Stichting Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam
The Rotterdam University of Applied Sciences Foundation

Rijswijk

De katholieke HTO Stichting in de provincie Zuid-Holland

Sittard

de Stichting Hogeschool Zuid-Nederland

Tilburg

West Central Brabant University of Applied Sciences Foundation
Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland

Utrecht

Stichting Hogeschool Utrecht
Stichting Hogeschool voor de Kunsten
Stichting Katholiek Onderwijs voor de Pabo Utrecht
Stichting Protestants Christelijke PABO Utrecht

Venlo

Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland

Vlissingen

Stichting Hogeschool Zeeland

Wageningen

Stichting Hogeschool Diedenoort
Stichting STOAS

Zeist

Stichting Vrije Pedagogische Academie

Zwolle

Stichting Christelijke Hogeschool voor de Kunsten
Stichting Reformatorische Hogeschool
Stichting Katholiek Onderwijs voor de Pabo

Academische Ziekenhuizen bij de Openbare Universiteiten in Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Maastricht.

Academische Ziekenhuizen bij de Bijzondere Universiteiten in Amsterdam en Nijmegen.
bron: Minister van Justitie, 16 april 1996