Zijn er uitzonderingen op de 150KM-voorwaarde (voor studenten)?

Een van de voorwaarden voor de 30%-regeling is dateen werknemer in de 24 maanden voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond.

Er zijn een paar situaties die kunnen worden vrijgesteld van de 150KM-voorwaarde.

De 30%-regeling is in het verleden aan de werknemer toegekend

Als een werknemer in Nederland komt werken (of terugkeert naar) en eerder de 30%-regeling heeft gekregen (of had kunnen krijgen), kan de werknemer de 30%-regeling mogelijk verliezen als hij minder dan 16 maanden eerder buiten Nederland heeft gewoond tot zijn terugkeer. Om diskwalificatie bij terugkeer naar Nederland te voorkomen, wordt vrijstelling van de 150KM-voorwaarde verleend voor een nieuwe of hernieuwde Nederlandse dienstbetrekking/opdracht op voorwaarde dat:

De werknemer heeft voorafgaand aan een eerdere Nederlandse dienstbetrekking meer dan 2/3e van de periode van 24 maanden buiten de genoemde straal van 150 km gewoond, en dit vorige dienstverband is niet eerder ingegaan dan 5 jaar voor de ingangsdatum van het nieuwe Nederlandse dienstverband (of 8 jaar als uw vorige dienstverband minimaal 8 jaar geleden had moeten zijn begonnen).

Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden kan de eerder verkregen 30%-regeling (bij dezelfde werkgever) nog steeds gelden en hoeft er dus geen nieuwe aanvraag te worden ingediend. In dat geval gaat echter de in het buitenland doorgebrachte tijd waarin de werknemer niet daadwerkelijk van de 30%-regeling heeft genoten verloren (bijvoorbeeld omdat hij in het buitenland belastingplichtig was) (d.w.z. de duur van de 30%-regeling wordt niet verlengd).

De werknemer is gepromoveerd of gepromoveerd

Ook universitaire doctoraten, die voorheen buiten de genoemde straal van 150 KM woonden, kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Het is belangrijk om te weten dat de periode waarin ze in de straal van 150 KM woonden, niet in aanmerking wordt genomen om te bepalen of ze uit het buitenland zijn gerekruteerd. Let op: dit is alleen van toepassing als de gepromoveerden binnen een jaar na het behalen van hun promotie in een Nederlandse baan gaan werken.

Universitaire doctoraten moeten nog voldoen aan de salarisnorm, die afhankelijk is van hun leeftijd (jonger dan 30 of niet) en/of waar ze gaan werken (onderwijs- en onderzoeksinstellingen of andere).