Hoe werkt de 30%-regeling bij parttime werken of bij ouderschaps-/zwangerschapsverlof?

Parttime werken leidt niet tot een evenredige verlaging van de salariseis. Wel is er een uitzondering gemaakt voor ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof.

Zwangerschapsverlof / ouderschapsverlof laat uw recht op behoud van de 30%-regeling onverlet, ook als uw salaris gedurende een bepaalde periode onder de salarisgrens ligt. Bij het aanvragen van zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof behoudt de werknemer de uitkering van de 30%-regeling op basis van het salaris dat geldt voor de in de arbeidsovereenkomst genoemde arbeidsduur.