Als een werknemer van werkgever verandert, valt de werknemer dan nog onder het overgangsrecht?

Indien er sprake is van een wisseling van werkgever (< 3 maanden), blijft het overgangsrecht van toepassing. Indien een werknemer door langere onderbreking van in Nederland werken (> 3 maanden) als nieuwe ingekomen werknemer wordt beschouwd, dan geldt de overgangsregeling niet meer.