Hoe dient de 30/20/10%-regeling te worden toegepast in de payroll?

Op basis van de huidige 30/20/10%-regeling dient na 20 maanden de maximale vergoeding te worden verlaagd (voor zover er uiteraard nog looptijd over is). De salarisadministrateur dient hierop bedacht te zijn.

Als er sprake is van een indiensttreding gedurende de maand, zal ook de overgang naar een lager percentage gedurende de maand plaatsvinden.

Als de startdatum van de 30%-beschikking gedurende de maand ligt, loopt de 20-maandsperiode af in de loop van het loontijdvak (normaal: maand). Er is dan een toerekening van diverse percentages in één loontijdvak:

  • Op het loon dat ziet op de periode dat het hogere percentage van toepassing is, moet het hogere percentage worden toegepast. 
  • Op het loon dat ziet op de periode dat het lagere percentage van toepassing is, moet het lagere percentage worden toegepast.

De specifieke feiten en omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een andere toerekening, bijvoorbeeld bij bonussen.