Hoe moet de aftopping tot de WNT-norm worden verwerkt in de payroll?

Bij werknemers met salarissen boven de WNT-norm dient per 1 januari 2024 een aftopping te worden toegepast in de salarisadministratie. Dit kan op twee manieren, namelijk:

  • Door de 30%-vergoeding maximaal toe te passen in de maanden waarin dit kan en zodra het maximum is bereikt, de 30%-regeling niet meer toe te passen voor de resterende maanden van het jaar.
  • Door de 30%-vergoeding (evenredig) over het kalenderjaar te verdelen, zodat de impact van de beperking van de maximale 30%-vergoeding wordt verdeeld over het kalenderjaar (dus niet maximale 30%/20%/10% toepassen, maar een lager percentage gedurende het jaar). Als blijkt dat te veel 30%-vergoeding is toegepast, moet de werkgever dit corrigeren in het loontijdvak waarin de aftoppingsgrens is overschreden.