Hoe werkt de 30/20/10%-regeling uit bij een korting op de looptijd?

In bepaalde situaties bestaat geen recht op de maximale looptijd van 60 maanden van de 30%-regeling, namelijk: 

  • Als gevolg van eerder verblijf of tewerkstelling in Nederland (kortingsregeling); of 
  • Wanneer de 30%-regeling niet binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling is aangevraagd.

De beschikking wordt dan niet voor 60 maanden afgegeven, maar voor een kortere duur. De vraag rijst dan hoe om te gaan met de 30/20/10%-regeling. Er is bevestigd door de Belastingdienst dat er wordt gekort aan de achterkant. Het gekorte deel van de looptijd gaat als eerste af van de periode waarin recht bestaat op ten hoogste 10%.

Voorbeeld: Een werknemer heeft de 30%-regeling toegekend gekregen voor 2 jaar door eerder verblijf van 3 jaar in Nederland. In dat geval heeft de werknemer 20 maanden recht op een maximale vergoeding van 30% en 4 maanden op een maximale vergoeding van 20%.