Tot wanneer mag de 30%-regeling in de payroll worden toegepast? (bij einde van de looptijd gedurende de maand)

De 30%-regeling mag alleen toegepast worden over het brutoloon dat is uitbetaald gedurende de looptijd van de 30%-beschikking.

Voorbeeld: 

– Indien de 30%-beschikking eindigt op 13 maart 2024 en het loon wordt uitbetaald op 23 maart 2024, mag de 30%-regeling niet worden toegepast over het gehele maandloon. Er is immers op het moment van uitbetalen geen geldige beschikking.

– Indien de 30%-beschikking eindigt op 25 maart 2024 en het loon wordt uitbetaald op 23 maart 2024, mag de 30%-regeling wel toegepast worden over het maandloon t/m 23 maart 2024.