Wanneer moet ik als werkgever de keuze maken tussen toepassen 30%-regeling of vergoeden ET-kosten?

Per 1 januari 2023 geldt dat de werkgever jaarlijks een keuze moet maken of de daadwerkelijke ET-kosten vergoed worden of dat er gebruik wordt gemaakt van de 30%-regeling. Deze keuze zal in het eerste loontijdvak waarin de ET-kosten worden vergoed, moeten worden gemaakt en geldt voor het gehele kalenderjaar (zolang de looptijd van de 30%-regeling nog niet is beëindigd). 

Bij een 30%-beschikking die ingaat gedurende het jaar, is het moment van de jaarlijkse keuze afhankelijk van het moment waarop de aanvraag wordt gedaan. Indien de aanvraag binnen vier maanden na de tewerkstelling in Nederland wordt aangevraagd, zal de 30%-beschikking met terugwerkende kracht worden afgegeven. Binnen deze vier maanden kan de werkgever per loontijdvak (normaliter: per maand) kiezen of de 30%-regeling wordt toegepast of dat de daadwerkelijke extraterritoriale kosten worden vergoed. 

In het tijdvak (de maand) na afloop van die vier maanden, moet de werkgever de definitieve keuze maken die voor de rest van het kalenderjaar geldt. Indien de aanvraag buiten de termijn van vier maanden wordt ingediend, zal de 30%-beschikking niet met terugwerkende kracht worden afgegeven. 

Tot aan de ingangsdatum van de beschikking mag de werkgever alleen de werkelijke ET- kosten onbelast vergoeden; er is immers geen geldige 30%-beschikking voor deze periode. 

Vanaf de ingangsdatum van de 30%-beschikking dient de werkgever de keuze voor de rest van het kalenderjaar te maken.

Voorbeeld: 

John is op 1 oktober 2023 gestart bij zijn nieuwe werkgever. Op 19 november 2023 wordt de 30%-aanvraag ingediend bij de Belastingdienst. De 30%-beschikking wordt afgegeven met ingangsdatum 1 oktober 2023. In de periode 1 oktober 2023 tot en met 31 januari 2024 mag de werkgever per maand kiezen of de 30%-regeling wordt toegepast of dat de daadwerkelijke extraterritoriale kosten worden vergoed. Per 1 februari 2024 moet de werkgever de definitieve keuze maken die voor de rest van 2024 geldt. Met ingang van het jaar 2025 dient de werkgever de keuze jaarlijks te maken.

Voorbeeld: 

Sarah is op 1 oktober 2023 gestart bij haar nieuwe werkgever. Op 19 februari 2024 wordt de 30%-aanvraag ingediend bij de Belastingdienst. De 30%-beschikking wordt afgegeven met ingangsdatum 1 maart 2024. In de periode 1 oktober 2023 tot en met 29 februari 2024 mag de werkgever de 30%-regeling niet toepassen, maar wel de daadwerkelijke extraterritoriale kosten vergoeden. Per 1 maart 2024 moet de werkgever de definitieve keuze maken die voor de rest van 2024 geldt. Met ingang van het jaar 2025 dient de werkgever de keuze jaarlijks te maken.