Wat als de werknemer binnen concern van entiteit veranderd? (SGI)

Bij wisseling van werkgever dient de 30%-regeling opnieuw aan te worden gevraagd door de nieuwe werkgever en werknemer (gezamenlijk verzoek). Dit is in principe dus ook van toepassing als er sprake is van een verandering van werkgever binnen concern. Om binnen concern de administratie rompslomp te verminderen, kan er bij de Belastingdienst verzocht worden om het concern aan te wijzen als een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI). Als de werknemer dan binnen deze SGI van entiteit wisselt, hoeft er niet nogmaals een kopie paspoort, loonbelastingverklaring etc. te worden opgevraagd bij de werknemer. Ook blijft de beschikking 30%-regeling geldig zolang de werknemer ook bij de nieuwe werkgever aan de voorwaarden van de 30%-regeling voldoet. 

Als er sprake is van een overgang van de onderneming, dan hoeft de overnemende werkgever geen nieuwe beschikking 30%-regeling aan te vragen. De regeling gaat in dat geval van rechtswege over naar de overnemende werkgever.