Wanneer valt een werknemer onder het overgangsrecht?

Per 1 januari 2024 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de 30%-regeling. Zie artikel Wat zijn de veranderingen in de 30%-regeling per 2024? (link). Voor bestaande gevallen is overgangsrecht gecreëerd.

Aftopping 

Er is eind 2022 overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 was toegepast. Voor deze groep werknemers geldt dat er pas een aftopping plaatsvindt per 1 januari 2026.

30/20/10%-regeling (versobering)

Er is overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2023 (het tijdvak dat eindigde op 31 december 2023) de 30%-regeling is toegepast. De kennisgroep van de Belastingdienst is hierbij van mening dat het voor deze overgangsregeling voldoende is dat de 30%-regeling is toegepast in enig tijdvak vóór 1 januari 2024. De werknemer hoeft de 30%-beschikking niet voor 31 december 2023 in bezit te hebben gehad.

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht (versobering)

Er is overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie in het laatste loontijdvak van 2023 (het tijdvak dat eindigde op 31 december 2023) de 30%-regeling is toegepast. Voor deze groep werknemers gaat deze maatregel pas in per 1 januari 2027.