Hoe werkt de 30/20/10%-regeling uit bij een korting op de looptijd?

In bepaalde situaties bestaat geen recht op de maximale looptijd van 60 maanden van de 30%-regeling, namelijk:  De beschikking wordt dan niet voor 60 maanden afgegeven, maar voor een kortere duur. De vraag rijst dan hoe om te gaan met de 30/20/10%-regeling. Er is bevestigd door de Belastingdienst dat er wordt gekort aan de achterkant. […]

Wat als de werknemer binnen concern van entiteit veranderd? (SGI)

Bij wisseling van werkgever dient de 30%-regeling opnieuw aan te worden gevraagd door de nieuwe werkgever en werknemer (gezamenlijk verzoek). Dit is in principe dus ook van toepassing als er sprake is van een verandering van werkgever binnen concern. Om binnen concern de administratie rompslomp te verminderen, kan er bij de Belastingdienst verzocht worden om […]

Wat als de 30%-beschikking onjuist is afgegeven door de Belastingdienst?

De Belastingdienst kent de 30%-regeling toe door het afgeven van een beschikking 30%-regeling. Dit is een ‘voor bezwaar vatbare beschikking’. Dit betekent dat er bezwaar tegen kan worden gemaakt indien de beschikking niet juist is afgegeven. Bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking te worden ingediend. Vóór 2024 bestonden er summiere mogelijkheden […]

Wanneer valt een werknemer onder het overgangsrecht?

Per 1 januari 2024 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de 30%-regeling. Zie artikel Wat zijn de veranderingen in de 30%-regeling per 2024? (link). Voor bestaande gevallen is overgangsrecht gecreëerd. Aftopping  Er is eind 2022 overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 was toegepast. Voor deze groep […]

Mag de 30%-regeling met terugwerkende kracht worden aangepast in de payroll?

Op basis van het ‘Besluit correctie 30%-regeling’ mag onder bepaalde voorwaarden de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen over verstreken loontijdvakken worden toegepast, met andere woorden: met terugwerkende kracht worden toegepast. De tekst van het besluit luidt: Bovenstaande uitgangspunten gelden alleen in geval uit de arbeidsrechtelijke afspraken blijkt dat de inhoudingsplichtige aan de werknemer een 30%-vergoeding […]